پایه گذاری روستا

تازه ترين انتشار يافته ها
پيغام مدير
از اين که سايت ما را به عنوان سايت مورد نياز خود انتخاب کرده ايد متشکريم.
نامگذاری روستای پازر

نامگذاری روستای پازر

در مورد روستای پازر دو نقل قول وجود دارد و کسی وجه تسمیه ی آن را نمی داند

1-نام آبادی،پازرع بوده وبه علت غنی بودن خاک و رویش فراوان گیاهان که تا بالای زانو می رسیده به آن اطلاق گردیده ودر اثر گذشت زمان،تغییر وتحول لفظی درنامش به وجود آمده است.

2-گروه دوم می گویند نام حقیقی روستا، پازر به معنای مکانی که طلای فراوانی درآن یافت می گردد،بوده و امروزه با توجه به تایید وجود معادن طلا در کوههای منطقه،به نظر نام پازر صحیح تر می باشد.

منبع:کتاب عقدا،بزرگ شهری کوچک

تعداد بازديد : 885
اطلاعات بيشتر
تاریخچه روستا

تاریخچه روستا

این سه روستا که پیمان خواهر خواندگی با یکدیگر دارند درفاصله بسیار کمی از هم قرار گرفته وبنا بر ادعای قدما واهالی،ابتدامزرعه ی بلیل توسط یکی از زرتشتیان محلی پا به عرصه وجود نهاده وپس ازآن درسال های بعد،روستاهای دوگان وپازر نیز توسط فرزندانش،پایه ریزی گردیده اند.اگرچه مولف تاریخ اردکان،بنیانگذاری روستای دوگان رابه اهالی اردکان منسوب می داردومعتقد است که نام اولیه ی آن دهقان بوده وپس از سپری نمودن زمانی دراز،تغییر نام یافته وبه دوگان تبدیل شده است؛اما باتوجه به قدمت تاریخی منطقه ی عقدا واستفاده ی حروف اصلی زبان فارسی درکلمات دوگان وپازر،قول ساکنین صحیح تر به نظر می آیدکه زرتشتیان محلی،پایه ریزی این روستاها رانموده باشند.